Huddig 50 år

Huddig_50_ar_dekalHuddig, en del av den teknologiske og industrielle historie

  • 1982 I Januar, arbeiderne tar over firmaet. Firmaet endrer navnet til Hudiksvalls Mekaniska AB.
  • 1983 Produksjonen begynner på høsten. Fabrikken lanserer to maskiner pr. uke.
  • 1983 Etter premieren på Elmia Wood i Mai, blir den første Huddig 960 en stor suksess.
  • 1983 – 1987 Huddig Torvmaskin, en spesiell Huddig maskin som ble produsert kun for torvutvinning produseres i et begrenset antall.
  • 1983 – 1989 Den første Huddig 960 produseres, med en gjennomsnittlig produksjon på 100 Huddig maskiner.
  • 1986 Den 1. April endrer firmaet navnet til Huddig AB, som er et ordspill utløpt fra Hudiksvall (Hud) og dig. (Huddig)
  • 1990 Nedgangen slår hardt i Sverige, også for Huddig. Huddig AB slår seg selv konkurs.
  • 1992 Etter en rekonstruksjon av Huddig AS i September begynner produksjonen igjen.

Huddig traktorgraver

Det er knapt noen diskusjon om hvem som er markedsleder på skovlgravemaskin.

Huddig ble utpekt som Europa mester i 2007. Med sin støtte kontrollerte Huddig skovlgravemaskin klasse 1. Faktum var at tusener av maskin operatører allerede var enige om Huddig maskinens gode egenskaper.

Naturligvis var vi på Huddig stolte av prisen og ser på det som et bevis på at et relativt lite firma som Huddig AS kan konkurrere på et lite og konkurranseutsatt marked. Normalt tales det om fordelene med stor skala, jo større jo bedre. Men der er fordeler med andre former av produksjon som hos Huddig, som fleksibilitet, hurtige beslutnings prosesser, oppmerksomhet ovenfor brukerne og en god og familiær firma ånd.

Huddig kan også skryte av en annen faktor. Huddig AS har bevart og utviklet tradisjonene som praktisert under pionertiden med skovlgravemaskiner. De første maskinene i Sverige ble produsert - eller rettere sagt samlet - i Hudiksvall for nesten femti år siden. Så har vi den interessante forhistorien til Huddig AS som startet i Norge, og som viser at dagens Huddig er en direkte arving etter verdens første skovlgravemaskin.

Bakgrunn

Etter en fryktelig materiell ødeleggelse i Andre Verdenskrig, begynte oppbyggingen av Europa i en skala som aldri før er sett.

Redningen kom som følge av at Nasjonene var villige å forsøke å se over splittelsen mellom dem, og bygge en felles framtid. Og med ny teknologi! Som så mange andre ting i denne tiden, kom utviklingen fra vest, fra USA. Sammen med den såkalte Marshall planen for Europas rekonstruksjon kom det også mennesker og maskiner - store maskiner, gravemaskiner og beltetraktorgravere. De ryddet opp etter herjingene og bombingene og begynte en kontinuerlig utvikling med respekt for konstruksjoner og kommunikasjon, og som vi på Huddig fortsatt er i forkant av.

Huddig Skovlgravemaskinen ble født - men hvorfor?

I USA og Stor Britannia ble det også født frem en ide om å utvikle en lettere graver på en eksisterende serie - en billig landbruks traktor. Den modifiserte maskinen kunne erstatte minst et par mann med spader, gjøre service arbeide, kabel legging, drenering etc. mere effektivt.

Der er mange historier som beskriver skovlgravemaskinens fødsel. En versjon har med Huddig skovlgravemaskin, slik den er i dag. Den ble oppfunnet i 1957 av Elton Long, en pensjonert ingeniør. En annen versjon hedrer den Britiske maskin produsenten JCB, som i 1953 allerede hadde satt standarden for fremtidens design med deres første skovlgravemaskinen. Hvor viktig JCB`s innflytelse var i feltet, er demonstrert av det faktum at skovlgravemaskinen, som maskin type kalles en JCB i Stor Britannia og Irland.

Disse historiene indikerer at Huddig skovlgravemaskin ble født så sent som i 1950 årene, og som vi ser definerer det Huddig som direkte arving etter verdens første skovlgravemaskin. Disse ikke fult så kjente pionerer finnes nærmere oss enn USA og Stor Britannia, nemlig i Norge.

Bamble Mekaniske Industri AS

Bjønnveien 1
N-3962 STATHELLE, NORWAY
Tel. +47 35 96 84 60
Kopirett © 2017 BMI AS
Developed by Tunanor.com

Åpningstider

Mandag - fredag 07.30-15.30
Vakttelefon: 47 60 43 00

KJØRERUTE VARETRANSPORT
BMI - E18 - SANNIDAL - DRANGEDAL
BMI - E18 - MOHEIM - SKIEN.

kart